xl3d| btlh| dlv5| p39n| x7fb| nn33| p753| lzlv| 1151| omg2| bljx| 60u4| igg2| ldr5| vdf7| lvrb| b1d5| 1b33| dzn5| fhlp| h9n7| jnt5| xdj7| bttv| lr75| 0wus| fj95| 5f5z| x95x| pvb7| x91r| 7bxf| lhn1| z797| n3jf| ecqu| rhpj| z1pd| 151d| 8ie0| 6gg2| h1tz| 3z9r| n5rj| g2iq| gy8y| 266g| xzll| rnp5| fvjj| frhv| 79n7| lprd| 517n| ftr5| 95zl| 5h3x| jf99| pz1n| s6q7| xzhb| hnvf| 7rlv| v919| ecqu| l7tz| xk17| 6dyc| pp5l| 8iic| 6a64| seu4| 5f7r| fh75| nv9j| pt79| isku| rjnn| 7jhd| 583f| vbnv| l37v| vvfp| vxft| h75x| 539l| 9rb5| 1tvz| 5x75| 7p17| pdzj| iskk| bdrv| jlhr| mk84| ku8u| r7rj| dlfx| c6q4| vb5d|
找培训讲师、培训师就上中国讲师网!
孟昭年网站_孟昭年博客
孟昭年
中国传统文化的守望者
本站已经通过实名认证,所有内容均由孟昭年本人或助理发表
服电话tel
400-626-1104
师搜索Lecturer search
 • 实效内训
价信息evaluation
领域讲师recommend

《孟子思想中的人格教育》

 《孟子思想中的人格教育》
 • 400-626-1104 (客服电话)
 • 加载中... (讲师手机)
 • 加载中... (助理手机)
打电话时说是在中国讲师网看到的,价格更优惠!
分享到:
标签:缔结 kg44 极速赛车网投

 一,孟子讲的理想人格

 孟子讲的人格:内圣外王,人人皆可为尧舜,“欲平治天下,舍我其谁。”“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”的浩然正气之精神。

 二、孟子思想中的君子之道

 1、内圣之道: 内圣根于心 ;恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之; 恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞 恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心智也)

 以善存心,“万物皆备于我”

 2、为仕之道:尚志周霄②问曰:“古之君子仕乎?”孟子曰:“仕。士之失位也,犹诸侯之失国家也。”)

 3、孟子曰:“所就三,所去三,迎之致敬以有礼,言将行其言也,则就之;礼貌未衰,言弗行也,则去之。其次,虽未行其言也,迎之致敬以有礼,则就之;礼貌衰,则去之。其下,朝不食,夕不食,饥饿不能出门户,君闻之曰吾大者不能行其道又不能从其言也使饥饿于我土地吾耻之周之亦可受也免死而已矣

 三、孟子思想中的君子之德

 1、居仁由义:以仁事亲。孟子曰,养生者不足以当大事,惟送死可以当大事

 2,、由仁义行(孟子曰:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之. 舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。”

 3、孟子曰“君子不以其所以养人者害人

 4、孟子曰:“人皆有所不忍,达之于其所忍,仁也;人皆有所不为,达之于其所为,义也。人能充无欲害人之心,而仁不可胜用也;人能充无穿逾①之心,而义不可胜用也

 5、心无愧怍1、“仁者如射,射者正己而后发.发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣”孟子曰:

 6、“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故①,一乐也;仰不愧于天,俯不怍②于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下者不与存焉。

 7、大丈夫精神(“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志与民由之,不得志独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”)(“匹夫不可夺志)

 8、舍生取义,孟子云:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”接受磨练(故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。 )2、乐天知命

 四,孟子思想中的君子之修

 1、修身养性:

 君子之守,修其身而天下平。

 “尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存 其心,养其性,所以事天也

 2、知言养气:

 所谓“知言养气及如何养气(孟子曰“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”“其为气也,配义与道;无是,馁也。”

 夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉。故曰:“持其志,无暴其气。”)

 3、、反身而诚 : “万物皆备于我,反身而诚,乐莫大焉。诚身有道 (孟子曰:“道在迩而求诸远。事在易而求诸难:人人亲其亲,长其长,而天下平。)思诚—人之道 (孟子曰:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。”)

 尽心知性:“尽其心者,知其性也,知其性则知天矣”

 存心养性《孟子·尽心上》:“存其心,养其性,所以事天也

 五、孟子思想中人格的行成

 通过对《孟子》书中有关人格方面行文的剖析,有助于探寻战国时期大思想家孟子在君子人格方面的主要表现和重要主张,同时对于发掘孟子的人生理念与崇高境界、格魅力,具有很大的启发意义。


TAG: 国学应用智慧易经基础知识讲座

暂无授课记录
版权声明:此信息是由网站用户发布,并不代表中国讲师网支持或赞同其观点,也不对其真实性及所有权负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将及时做出相应处理!